Geschiedenis van de "Alloysehoeve"

 

De Alloysehoeve is gebouwd tussen 1750 en 1770 op het eiland van Dordrecht, de precieze datum is niet bekend. De woning is gebouwd als buitenhuis voor de Burgemeester van Dordrecht. De hoeve ligt aan een zogenaamd wiel, gevormd door een dijkdoorbraak in 1682. De woning is in de hoge dijk gebouwd en kijkt nu uit over de polder de Dordtse Biesbosch, welke is ontstaan door het inpolderen (droogleggen) van gorzen en kreken tijdens de twintiger jaren van de 20e eeuw. Als werkverschaffing in de crisisjaren moest iedereen ongeacht opleiding of afkomst die werkeloos was, met schop en spade aan de slag en werkte de blaren op de handen om de polder droog te leggen. De griendwerkers, eendenkooien en kleine scheepjes verdwenen en maakten plaats voor de landbouwers met paard en ploeg.

De hoeve  ligt in de Alloysepolder welke in 1651 werd drooggelegd. Nadat de  Burgemeester was vertrokken heeft de woning een tijd als veerhuis dienst gedaan. In 1800 werd een grote hoge schuur aangebouwd aan de achtergevel tegen de woning, vanaf dat moment werd de woning dus een hoeve en werd er een boerderij gerund door oude landbouwfamilies Herweijer en Dekker. In deze tijd was het een gemengd bedrijf met akkerbouw en veehouderij, vandaar ook de hoge schuur voor opslag van het koren, dat in de winter werd gedorst.                                                                         

Voor wat het de veehouderij betrof,was het sinds de jaren zeventig vooral Frans vleesvee dat de stallen en de weides bevolkten. Ook waren er altijd schapen op het bedrijf aanwezig.

 

 

 

 

In de jaren zestig toen in Nederland de grote revival begon van de Shetlandpony's waren er op de Alloysehoeve al bonte Shetlanders, van o.a. Lou van de Mariapeel.   Atie Bos (sinds 1991) en Jos Aarts (vanaf hun huwelijk in 1996) zijn de huidige bewoners van de Alloysehoeve. Helaas hebben ze een paar jaar geleden moeten besluiten te stoppen met de koeien. Wel worden er nog steeds schapen en vooral Shetlandpony's gehouden. Hobbymatig worden er ieder jaar, lammetjes en veulens gefokt, de veestapel wordt gecompleteerd met honden, katten en duiven, zodat de boerderij nog altijd de uitstraling van een hoeve uit de vorige
eeuw heeft.
 
 

Sinds Jos en Atie bij elkaar zijn voegden ze hun Shetlandpony's tezamen en  proberen daarmee kwaliteitsvolle dieren te fokken.

Jos, die met de Shetlandpony fokkerij van zijn ouders (stal Hank sinds 1966) is opgegroeid, verwierf zodanig bekendheid met Transy, Marshwood en Dorpzicht bloedlijnen.

Atie vond haar liefde voor Shetlandpony's sinds 1980 in de Stal t Berckepad  van Drs. G. van de Brink te Dordrecht, waar ze ook haar eerste eigen pony kocht. De Scurry dochter Rosemary White Bays Starlight is na verkoop een zeer invloedrijke merrie geworden bij een collega fokker.

 

                                                                                                                      

Met het huwelijk van Jos en Atie is een nieuwe bladzijde begonnen in de geschiedenis van de Alloysehoeve en onder andere haar Shetlandpony fokkerij.  

Met als basis de merries Deliana van t Berckepad, (v. Tom van Bitterschoten) en Daisy van de Stoommolen (v. Marlando van Stal Volmoed) als stammoeders, welke inmiddels beide Kroon/Preferente 1e premie merries zijn. 

Hun en hun nakomelingen, die reeds een acceptabel aantal successen hebben geboekt, willen wij  in deze website aan U voorstellen. Wij wensen U veel plezier met de kennismaking van de Shetlandpony's op de Alloysehoeve.  

 

 

 

Home

 

Jos & Atie Aarts, Zeedijk 10, 3329 LC  Dordrecht, 078-6165860,