Charlotte van de Alloysehoeve

V. 1164343 enter + twenterpremie

Info

                    VV. August van de Kosterweide S.970 Preferent

V. Plesman van Veldzicht S.817430

                    VM. Cherie van Veldzicht S.100136  Kroon/Preferent 

                

                    MV. Fedor van de Lindenhoeve S.800445  

M. Lotte van Ha´nk S.120205 Kroon/Preferent

                    MM. Daisy van de Stoommolen S.102825 Kroon/Preferent